top of page
תוויות נייר

אנחנו מייצרים תוויות נייר מאז הוקם המפעל בשנת 1946 זהו תחום ההתמחות הראשון שלנו כבית דפוס. אנו מדפיסים על כל סוגי חומרי הגלם, נייר רגיל ונייר מטאלי בהדפסת אופסט קונבנציונלית או UV עם גימורי לקה מסוגים שונים. כמו כן אנו מומחים בחיתוך רגיל וצורני של התוויות והתאמתן לעבודה בפסי ייצור תעשייתיים של מוצרים רבים ומגוונים, בקבוקי שתייה, קופסאות שימורים, סיגריות ואריזות לענף המזון כגון שוקולד ועוד...

bottom of page