top of page

כל מוצר נארז בארגז ייעודי 

אריזה ומשלוח

השלב הסופי ביצור הוא אריזה ומשלוח אנו מבצעים את בדיקת האיכות האחרונה בשלב האריזה כך אנו מוודאים שהמוצר שלכם יהיה מושלם. כל הקופסאות והתוויות נארזות לארגזים נפרדים ומסומנים בברקוד המאפשר מעקב ברמה של ארגז ספציפי באותה שיטה מסומנים המשטחים אשר תרם שליחתם נארזים ונאטמים בניילון נצמד כדי לוודא שתנאי אקלים משתנים לא ישפיעו על תכולתם. אנו מבצעים משלוחים לכל היעדים בישראל ובעולם בים, באוויר וביבשה.

כל משטח מסומן ונארז בניילון כדי לשמור המוצר בכל תנאי מזג אוויר 

bottom of page