top of page

בקרת צבע ממוחשבת

תפעול ובקרת איכות

זהו מרכז העצבים של המפעל. בעזרת תוכנת ERP של מיקרוסופט מחלקת התפעול ובקרת האיכות עוקבת אחר רצף העבודה ועמידה בלוחות הזמנים כפי שנקבעו עם הלקוח. אחראית לתאם את סדר ההדפסה ומעבר המוצר בתחנות הייצור השונות משלב קבלת חומרי הגלם ועד לאריזה ומשלוח תוך עמידה קפדנית של איכות בלתי מתפשרת הכפופה לתו התקן המחמיר הבינלאומי ISO 9001. התקן קובע כי המפעל מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות סף גלובליות וחותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום של מערכת איכות בארגון ושאיפה לשיפור מתמיד של מערכת זו. בנוסף בוחן התקן עמידה ברף ניקיון ואיכות הסביבה. המחלקה מבצעת באופן קפדני בדיקות איכות מדגמיות ונעזרת בציוד מדידה כדי לבקר את טיב הביצוע בכל שלב של הייצור.   

 

bottom of page